Hledej

Třebel 1647 - A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology

Kód produktu: EM0309061
Autor: Matoušek Václav
Vydavatel: Krigl
Rok vydání: 2018
EAN: 9788088104315
ISBN: 978-80-88104-31-5
Počet stránek: 232
Vazba: Vázaný
Prodej od: 25.1.2018
Dostupnost: nedostupné informace
200,00 Kč
MOC: 250,00 Kč, ušetříte: 20% / 50,00 Kč
Sleva 20%
Předprodej
Třebel 1647 - A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology

Popis produktu Třebel 1647 - A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology

Kniha „Třebel 1647. A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology” pojednává o střetnutí švédské a habsburské armády, která se odehrála pod hradem Třebelí v západních Čechách mezi 18. srpnem a 5. zářím, v roce 1647. Krajina bojiště se od poloviny 17. století dodnes téměř nezměnila. Na bojišti je dochováno 7 reliktů polních opevnění. Terénní výzkum bojiště probíhal s přestávkami od roku 1988 do roku 2017. Kniha je 2. upraveným vydáním knihy archeologa a historika Václava Matouška “Třebel. Obraz krajiny s bitvou”, kterou v roce 2006 vydalo nakladatelství Academia. Celý náklad prvého vydání je již zcela rozebrán. Druhým vydáním vyšel autor vstříc jak domácím, tak zahraničním zájemcům o terénní výzkum bojišť třicetileté války v Českých zemích. Aktuální anglické vydání shrnuje výsledky terénního studia a zařazuje bitvu do širších společenských, politických a vojenských souvislostí závěru třicetileté války. Velká pozornost je také věnována důkladné analýze dvou rytin bitvy publikovaných poprvé ve Frankfurtu nad Mohanem nakladatelstvím Matthäuse Meriana poprvé v roce 1652, v 6. svazku publicistického díla Theatrum Europaeum. Zvláštní kapitola shrnuje výsledky experimentální stavby kopie jedno z císařských polních opevnění. Kniha má obsáhlý český závěr. The book “Třebel 1647. A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology” deals with a military clash between the Swedish and Habsburg Armies that took place under Třebel Castle in Western Bohemia from August 18th to September 5th, 1647. Since the 17th century, the landscape of the battlefield has remained almost completely unchanged. Seven remnants of field fortifications remain intact on the former battlefield. Field research of this battlefield took place, with several breaks, from 1988 to 2017. The book is the second modified publication of archeologist and historian Václav Matoušek’s book “Třebel. Image of a Landscape with Battlefield”, published by Academia Publishing House. All issues of the first publication were sold out. Therefore, the author reacted to Czech and international readers’ interest in the field research of the battlefields of the Thirty Years’ War in the Czech lands by printing a second publication. The current English language publication summarizes the results of field study and incorporates the battle into broader social, political, and military contexts of the end of the Thirty Years’ War. Much attention is also paid to the thorough analysis of two engravings of the battle first published in Frankfurt by the Matthäus Merian Publishing House in 1652 in the 6th volume of the publishing work Theatrum Europaeum. A special chapter is devoted to summarizing the results of the experimental construction of a replica of one of the Imperial Army’s field fortifications. The book also contains a comprehensive Czech conclusion.

K produktu Třebel 1647 - A Battlefield of the Thirty Years’ War from the Perspective of History, Archeology, Art-history, Geoinformatics, and Ethnology Vám od stejného autora doporučujeme

Čechy krásné, Čechy mé - Proměny krajiny Čech v době industriální

Autor, vědecký pracovník a pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, se na ..

282,00 Kč
MOC: 336 Kč
Užitečné IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.
Česká pošta
Kontakt AMIPA, s.r.o
Pražská 67
535 01 Přelouč

+420 733 283 838
+420 603 150 900

amipa@amipa.cz
Ohlasy zákazníků

děkuji za rychlou dodávku !Autor: Alex


Přidat ohlas | Všechny ohlasy

© 2017 Prodej knih, internetové knihkupectví Amipa

0.109 | administrace | tvorba www