Petr Vok z Rožmberka

Petr Vok z Rožmberka

Milan Švankmajer, uznávaný historik, sepsal životopisnou knihu o jednom z nejznámějších českých šlechticů Petru Vokovi z Rožmberka. Řekne-li se Petr Vok z Rožmberka, mnoho z nás si vybaví herce Miloše Kopeckého, který ve filmu Svatby pana Voka ztvárnil posledního z rodu Rožmberků, prostopášného, marnotratného, hýřícího proutníka, který se topil v dluzích. Filmové zpracování nebylo daleko skutečnosti. Petr Vok z Rožmberka byl mladším bratrem Viléma z Rožmberka a tak větší váha na výchovu a vzdělání byla věnována jeho staršímu bratrovi. Petr Vok se příliš neangažoval ve svém vzdělání, přesto patřil mezi významné představitele české šlechty na dvoře Rudolfa II., alespoň do doby, kdy odešel od katolické církve a otevřeně se hlásil k Jednotě bratrské, což zároveň ochladilo i vztahy mezi bratry. Do té doby byl však starší bratr Vilém Petrovi oporou, především v hospodaření. Přenechal mu některá svá panství a když se Petr zadlužil do neúnosné míry, Vilém z Rožmberka pomohl uhradit jeho dluhy. Petr Vok z Rožmberka se oženil až ve svých 40 letech a jeho manželkou se stala mladičká Kateřina z Ludanic, které v té době bylo 13 let. Bohužel majetek Kateřiny byl vesměs téměř celý zpronevěřen jejími poručníky a Kateřina tak do manželství přinesla jen zanedbatelné věno. I přes věkový rozdíl bylo manželství poměrně idylické, alespoň do té doby než začala Kateřina trpět psychickou chorobou. Po smrti svého bratra Viléma, který ač byl 4x ženatý, nezanechal po sobě žádného potomka, zdědil Petr Vok jeho majetky, které ovšem také již byly zatíženy značnými dluhy. Aby byl Petr Vok schopen dluhy uhradit, rozhodl se k prodeji panství na Českém Krumlově Rudolfovi II. Na sklonku života vyplatil Petr Vok velké jmění pasovské armádě, aby tak zastavil ničení a plenění země. Jelikož ani manželství Petra Voka nepřineslo rožmberskému rodu žádného dědice, vymřel tento rod se smrtí Petra Voka v roce 1611. Toť alespoň rychlé shrnutí života nepřehlédnutelného šlechtice v našich dějinách. A pokud byste se rádi dozvěděli další informace a detaily ze života Petra Voka z Rožmerka, pak knihu od Milana Švankmajera vřele doporučujeme.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

© AMIPA s.r.o. [https://www.prodej-knih.cz/]