Reklamační řád

REKLAMACE ZBOŽÍ

Vyskytl se s dodaným zbožím nějaký problém?  Využijte jednu z následujících možností reklamace.

Reklamace zboží v případě osobního odběru na prodejně v Přelouči

Reklamaci proveďte osobně na prodejně v Přelouči. Přineste s sebou doklad o koupi, případně původní objednávku a reklamované zboží.

Reklamace zboží v případě doručení na adresu

Po zjištění poškození zboží nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese eshop@amipa.cz nebo na telefonním čísle 733 283 828, kde nám oznámíte reklamaci a její důvod. Domluvíme s Vámi postup reklamace, zda zboží bude vyměněno nebo zda budete požadovat vrácení uhrazené částky. Zároveň se domluvíme na způsobu odeslání reklamovaného zboží. Zajistíme dopravu zásilky buď prostřednictvím zásilkové služby, která si zboží vyzvedne na Vaší adrese nebo Vám zašleme údaje potřebné k odeslání prostřednictvím Zásilkovny, kdy zásilku jen odnesete na jakoukoliv její pobočku. Zboží je nutno důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození. Do zásilky přiložte průvodní dopis, který bude obsahovat důvod reklamace, číslo objednávky, kontaktní údaje a požadovaný způsob vyřízení (v případě požadavku na vrácení peněz uveďte také číslo bankovního účtu, kam mají být peníze vráceny). Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění reklamace.

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu (ideálně do 48 hodin od zjištění problému).

Reklamace elektronického obsahu (elektronických knih)

V případě elektronického obsahu se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že nevěděl, že se jedná o elektronický obsah. Kupující má právo na reklamaci vadného elektronického obsahu, když bude elektronická
kniha neakceptovatelná, tj. její kvalita zpracování, formát a/nebo jazyková kvalita znemožní její faktické použití ze strany kupujícího, je prodávající povinen postupovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřídí v zákonné lhůtě, a zavazuje se, že podle povahy problému případně ve spolupráci s příslušným
subdodavatelem, zajistí nápravu vad a nedostatků.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě oprávněné reklamace dojde k vyřízení jedním z následujících způsobů:
výměna zboží (zboží bude vyměněno nejpozději do 14 kalendářních dní od data kladného vyřízení reklamace)
vrácení peněz na zákazníkem zvolený bankovní účet (peněžní prostředky budou zaslány nejpozději do 14 kalendářních dní od data kladného vyřízení reklamace)

VRÁCENÍ ZBOŽÍ, BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 V případě, že jste zjistili, že zboží je pro Vás z jakéhokoliv důvodu nevyhovující, máte nárok nám jej do 14 dnů od data převzetí vrátit. Zboží zašlete na adresu naší firmy AMIPA s. r. o., reklamační oddělení, Pražská 67, 535 01 Přelouč. Zboží je nutno důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a zaslat zpět i s případnými dárky, které byly k produktu poskytnuty. Zásilku nezasílejte na dobírku.

Do zásilky přiložte vyplněný níže uvedený formulář případně průvodní dopis, který bude obsahovat číslo objednávky, kontaktní údaje a uveďte také číslo bankovního účtu, kam mají být peníze vráceny. Zboží vrácené bez bližších informací k Vaší původní objednávce je pro nás komplikované identifikovat a v takovém případě může dojít k delšímu termínu vyřízení celé záležitosti, konkrétně nejsme v tomto případě povinni vrátit finanční prostředky ve lhůtě 14 dnů. V případě vrácení peněz poštovní poukázkou bude z celkové částky odečten poplatek za odeslání platby. Vrácení peněz proběhne nejpozději do 14 kalendářní dní od přijetí zboží zpět, pokud budou k vrácenému zboží poskytnuty uvedené informace. 

V případě nákupu zvukové nebo obrazové nahrávky či PC programu na tzv. hmotném nosiči (CD, DVD, USB flash disk a podobně), můžete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy pouze do chvíle, než zboží vyjmete z originálního obalu.

Máme právo požadovat náhradu za vrácené opotřebené, či poškozené vrácené zboží, a to formou odečtu částky, odpovídající poškození, od nákupní ceny (a to včetně poškození originálního obalu).

Odstoupení od smlouvy, které nesplňuje zákonem stanovenou lhůtu, nejsme povinni akceptovat. V takovém případě budete vyzváni k opětovnému vyzvednutí zboží na Vaše náklady v námi stanovené lhůtě. V případě, že zboží nebude ve stanovené lhůtě vyzvednuto, jsme oprávněni jej prodat, tedy využít možnosti tzv. svépomocného prodeje. Nárok na vrácení částky Vám vznikne až ve chvíli realizovaného prodeje. Finální částka k vrácení se odvíjí od výtěžku z prodeje, který může být zároveň ještě ponížen o náklady, které nám v souvislosti s uložením věci a svépomocným prodejem vznikly.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

© AMIPA s.r.o. [https://www.prodej-knih.cz/]