Ochrana osobních údajů

Firma AMIPA s. r. o., se sídlem Pražská 67, Přelouč, IČ: 25986651 zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18598 je správcem Vašich osobních údajů.

Osobní údaje našich zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. S Vašimi osobními údaji nakládáme pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

O každém návštěvníkovi našich webových stránek jsme oprávněni shromažďovat určité informace o chování na našem webu. Tyto údaje jsou však anonymní a nelze je jakkoliv spojit s konkrétní osobou.

 

Pro úspěšné doručení Vámi objednaného zboží potřebujeme znát údaje, které jsou k tomuto účelu nezbytně nutné. Dále tyto údaje používáme ke zpracování reklamace, vrácení zboží, či v rámci marketingu naší společnosti. Zpracováváme pouze údaje, které nám sami poskytnete. Pokud nám poskytujete údaje třetí osoby, je Vaší povinností tuto osobu o této skutečnosti informovat a zajistit její souhlas s našimi podmínkami ochrany osobních údajů.

 

I.                    Jaké údaje zpracováváme:

-          Jméno a příjmení

-          IČO a DIČ (v případě, že se jedná o podnikatelský subjekt)

-          Úplná adresa (fakturační, dodací)

-          E-mailová adresa

-          Telefonní číslo

 

II.                  Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a komu Vaše údaje poskytujeme:

K Vašim osobním údajům mají přístup pracovníci naší firmy pověření zpracováním a vyřízením objednávek, ekonomičtí a daňoví pracovníci, IT pracovníci, vedení firmy.

 

Abychom Vám byli schopni objednávku doručit, musíme Vaše osobní údaje poskytnout poštovním a zásilkovým službám, se kterými spolupracujeme:

-          Zásilkovna s.r.o.

-          General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

-          Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

-          Česká pošta, s.p.

 

Pokud platíte za zboží prostřednictvím platebních karet, veškeré údaje o Vaší platební kartě zpracovává zabezpečená platební brána GoPay s.r.o. Při nakládání s platebními údaji splňuje GoPay nejvyšší bezpečnostní standard kartových asociací PCI DSS a informace o Vašich platbách včetně čísla platební karty jsou zabezpečeny šifrovanou komunikací a je s nimi nakládáno v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem kartových asociací PCI DSS. Naše společnost nemá k těmto údajům přístup.

 

Nastane-li situace, že jsme nuceni přistoupit k vymáhání našich práv, mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě, například právnímu zástupci, policii, soudu apod.

 

Vaše osobní údaje jsme také nuceni poskytnout, pokud k tomu budeme vyzváni orgánem státní moci, či právním řádem.

 

Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. K rozesílce dotazníků spokojenosti využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, Ověřeno zákazníky Heureka.cz a jiné programy podobného zaměření, do kterých jsme zapojeni. Těmto společnostem poskytneme Váš email a informace o objednaném zboží. Dotazníky vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Vaše osobní údaje nejsou ve spojitosti se zasíláním e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní nebo marketingové účely.

 

Naše společnost nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, není-li toto nezbytně nutné k doručení objednaného zboží.

 

III.                Za jakým účelem jsme oprávněni zpracovat Vaše osobní údaje:

-          Pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky a doručení zboží

-          Za účelem zjištění spokojenosti s nákupem na našem internetovém obchodě, či hodnocení objednaného produktu

-          Zákazníkům, kteří na našem internetovém obchodě nakoupili, nebo jsou zde registrováni, jsme oprávněni zaslat obchodní sdělení (formou newsletteru nebo sms). K odeslání tohoto sdělení nepotřebujeme Váš souhlas, jelikož jde o oprávněný zájem naší společnosti nabídnout našim zákazníkům další produkty a služby. Za tímto účelem však neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám. Pokud nebudete mít o zasílání těchto sdělení zájem, kdykoliv můžete zrušit odesílání dalších obchodních sdělení jedník proklikem. Konkrétně v zápatí zaslaného obchodního sdělení kliknutím na uvedený odkaz.

 

IV.               Jak dlouho Vaše údaje uchováváme a jak jsou archivovány:

Vaše osobní údaje jsme povinni ukládat po dobu nezbytně nutnou v souladu s příslušnými právními předpisy. Například se jedná o údaje uvedené na daňových dokladech. Údaje na daňových dokladech jsme povinni uchovávat po dobu 10 let, a to i v případě, že požádáte o výmaz Vašich osobních údajů z databáze. Tyto doklady jsou u nás uloženy v tištěné a elektronické podobě. V tištěné podobě jsou po ukončení kalendářního měsíce uloženy v archivu firmy, kam má přístup pouze vedení firmy a ekonomičtí pracovníci. Archiv je uzamčen. V elektronické podobě mají k údajům přístup pouze pracovníci, kteří disponují přístupovým heslem k ekonomickému softwaru. Po ukončení povinnosti v souladu s daňovými zákony jsou tištěné doklady skartovány a elektronická data vymazána.

 

Objednávky, které jste vytvořili na našich webových stránkách jsou u nás v tištěné podobě uloženy po dobu nezbytně nutnou. Následně jsou skartovány. V elektronické podobě jsou uloženy v administraci našeho internetového obchodu po dobu pěti let a poté automaticky vymazány, vyjma e-mailové adresy, která je uvedena v databázi za účelem odeslání obchodních sdělení naší firmy. Máte právo zažádat o vymazání této e-mailové adresy z naší databáze, a to kliknutím na uvedený odkaz v zápatí zaslaného obchodního sdělení, zasláním krátké žádosti na e-mail amipa@amipa.cz nebo písemně na adresu naší firmy (AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč 53501). K administraci našeho internetového obchodu mají přístup pouze pracovníci disponující přístupovým heslem, vývojáři a programátoři.

 

 

U registrovaných zákazníků, kteří mají na našich webových stránkách vytvořen svůj uživatelský účet, uchováváme zákazníkem uvedené údaje po neomezenou dobu. Zákazník má však právo svůj uživatelský účet smazat, což má možnost učinit kdykoliv po přihlášení ke svému uživatelskému účtu. Uživatelský účet můžeme smazat také my, pokud nás o to zákazník požádá zasláním žádosti na e-mail amipa@amipa.cz, nebo písemně na adresu naší firmy (AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč 53501). K těmto údajům mají přístup pracovníci, kteří disponují přístupovým heslem k této databázi.

 

 

 

V.                 Vaše práva na ochranu osobních údajů:

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to jak v plném rozsahu, tak částečně. Vymazání osobních údajů máme právo odmítnout v rozsahu našich zákonných povinností (viz. bod IV.), nebo v případě obhajoby našich právních nároků.  

 

Máte právo žádat o opravu uchovávaných údajů. Veškeré žádosti uvedeného charakteru můžete zasílat na e-mail amipa@amipa.cz, nebo písemně na adresu naší firmy (AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč 53501). Údaje uvedené na daňovém dokladu lze měnit pouze v případě, že zásilka ještě nebyla přijata. Dodatečné úpravy daňového dokladu nejsou možné, a to v souladu se zákonem 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

 

Máte právo zjistit, jaké údaje o Vás vedeme v databázi, můžete se na nás v této věci obrátit odesláním žádosti na e-mail amipa@amipa.cz, nebo písemně na adresu naší firmy (AMIPA s.r.o., Pražská 67, Přelouč 53501). Tato služba může být zpoplatněna.

 

Máte právo podat stížnost u ÚOOÚ, pokud se domníváte, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s výše uvedenými podmínkami a postupy. Vždy jsme však ochotni s Vámi nejprve řešit konkrétní problematiku a záležitost osobně vysvětlit. Vaše dotazy můžete směřovat na e-mailovou adresu amipa@amipa.cz

 

V Přelouči, 10. 8. 2021

 

 

 

 

 

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

© AMIPA s.r.o. [https://www.prodej-knih.cz/]